Преглед на файлове

Lizenz anpassung

tags/0.6.2
L3D преди 4 години
родител
ревизия
24194541a4
променени са 1 файла, в които са добавени 1 реда и са изтрити 1 реда
  1. +1
    -1
      LICENSE

+ 1
- 1
LICENSE Целия файл

@@ -1,4 +1,4 @@
Copyright (c) <2012> <Freifunk Bielefeld>
Copyright (c) <2012> <Freifunk Bodensee>
(Source https://en.wikipedia.org/wiki/MIT_License)

Permission is hereby granted, free of charge, to any person obtaining a copy of this

Loading…
Отказ
Запис