Преглед на файлове

added a minifyer (via sed) for *.html-files

pull/66/head
Jonas Hess преди 9 месеца
родител
ревизия
fa1fbc49e5
Signed by: Jonas Hess <jonas.hess@mailbox.org> GPG Key ID: CCEA7A85C0BABA7D
променени са 1 файла, в които са добавени 9 реда и са изтрити 1 реда
  1. +9
    -1
      minify-webstuff.sh

+ 9
- 1
minify-webstuff.sh Целия файл

@@ -4,6 +4,14 @@
aminify=(`find ./files/www/ -name "*.css" -o -name "*.js"`)

for minifyme in "${aminify[@]}"; do
echo "$minifyme"
echo "- minifying: $minifyme"
yui-compressor $minifyme -o $minifyme
done

aminify=(`find ./files/www/ -name "*.html"`)
for minifyme in "${aminify[@]}"; do
echo "- minifying: $minifyme"
sed -i ':a;N;$!ba;s/>\s*</></g' $minifyme
doneLoading…
Отказ
Запис